Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2017

Vacances:

Del 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 15 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies de festa local:

29 d’abril de 2019

3 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

30 d’abril de 2019

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018

Del 10 al 22 de juny de   2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 13,05 h i de 14,55 a 15 h per a tots els alumnes del centre.

TARDES DE DIMARTS NO LECTIVES (els alumnes no tenen classe per la tarda) Si poden fer activitats extraescolars

25 de setembre, 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre, 4 i 18 de desembre, 22 de gener, 5 i 19 de febrer, 5 i 19 de març, 2 i 23 d’abril, 7 i 21 de maig i 4 de juny