Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2017

Vacances:

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  (ambdós inclosos)

Del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2018

Dies de festa local:

9 d’abril de 2018

4 de juny de 2018

Dies festius de lliure disposició:

13 d’octubre de 2017

7 de desembre de 2017

30 d’abril de 2018

Jornada compactada:

23 de desembre de 2014

Del 4 al 22 de juny de   2018 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 13,05 h i de 14,55 a 15 h per a tots els alumnes del centre.

TARDES DE DIMARTS NO LECTIVES (els alumnes no tenen classe per la tarda) Si poden fer activitats extraescolars

 

1R TRIMESTRE

 

2N TRIMESTRE

 

3R TRIMESTRE

 

19 de setembre de 2017

3,17 i 31 d’octubre de 2017

14 i 28 de novembre de 2017

12 de desembre de 2017

 

16 i 30 de gener de 2018

13 i 27 de febrer de 2018

13 de març de 2018

 

3 i 17 d’abril de 2018

8 i 22 de maig de 2018