Projecte educatiu

En aquesta secció hi trobarem les pàgines necessàries per a descriure el projecte educatiu de la nostra escola. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.