Projecte educatiu

En aquesta secció hi trobarem les pàgines necessàries per a descriure el projecte educatiu de la nostra escola. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

Aquí podeu consultar el PEC de l’escola. PEC 20