Material escolar curs 2020 – 2021

Descripció i enumeració del material escolar que els alumnes i famílies necessitaran per al nivell educatiu corresponent, és recomanable diferenciar les diferents tipologies de material escolar necessari (llibres de text, lectures, dispositius digitals, material de taller, de dibuix…)

Material Infantil 2020-21 by Escola Guillem Isarn on Scribd

Material CI 2020-21 by Escola Guillem Isarn on Scribd

Material CM 2020-21 by Escola Guillem Isarn on Scribd

Material CS 2020-21 by Escola Guillem Isarn on Scribd