Consell escolar

El consell escolar està format:

Equip Directiu

  • Director/a
  • Cap d’Estudis
  • Secretari/a

Representants sector pares

4 pares elegits a les eleccions del consell

Representats sector mestres

5 mestres elegits per el sector de mestres

Representant de l’AMPA

1 pare representant de l’AMPA

Representant del PAS

1 representant del personal laboral d’administració i serveis

Representant de l’Ajuntament

1 representant de l’Ajuntament