Història

L’ESCOLA GUILLEM ISARN és una escola pública d’una línia. El nostre Projecte Educatiu inclou una metodologia activa, amb un tracte personalitzat que s’adequa al ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne/a.

Es tracta d’un edifici inaugurat el primer trimestre de l’any 1.995. Anteriorment estàvem ubicats a l’edifici de l’Ajuntament, situat a la Plaça de l’Ajuntament.

Disposa de planta baixa i primer pis i de les següents dependències:

· Sala Polivalent utilitzada com a gimnàs, amb vestidors i dutxes.

· Secretaria, Direcció, Tutories i Sala de Professors.

· 6 aules d’Educació Primària i 3 aules d’Educació Infantil. Totes les aules disposen de pissarra digital.

· Aules de música, laboratori, plàstica, informàtica, llengües estrangeres i audiovisuals. Des de totes les aules  de l’escola hi ha connexió a internet.

· Menjador i cuina.

· Biblioteca amb pissarra digital.

· En l’edifici annex s’hi troba la Llar d’Infants Els Barrufets.

AIXÍ TREBALLEM

· Treballem en racons de treball alguns aspectes de les àrees de llengua catalana, castellana,  matemàtiques i llengua anglesa. Sistema que ha estat reconegut amb nombrosos premis.

· Treballem la Plàstica  amb llengua anglesa (Projecte Englart) en tots els cursos d’Infantil i Primària, i fem tallers de medi amb  llengua anglesa als cicles Mitjà i Superior (Projecte PILE)

· Fem viure als alumnes totes les festes locals i tradicionals: Castanyada, Santa Llúcia, Nadal , Carnaval, Sant Jordi, …

· L’AMPA  del centre organitza activitats en horari extraescolar   per als alumnes així com xerrades o conferències adreçades als pares i a les mares.

· Durant el curs els alumnes de l’escola realitzen sortides locals i comarcals i s’organitzen colònies  escolars de dos o tres dies de durada.

· El nostre centre participa també  en programes educatius  amb escoles de diferents països d’Europa.

· Desenvolupem un Projecte de ciutadania anomenat “Obrim l’Escola a l’Entorn” i un Projecte d’Autonomia de Centres des de l’any 2007 (actualment Acord de Coresponsabilitat)