PREINSCRIPCIÓ 2020-21

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. Quan això no sigui possible, es farà una obertura dels centres educatius per a la realització del procedimentde preinscripció i matrícula escolar. Sempre prenent les mesures preventives necessàries seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

CALENDARI

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig
 • Últim dia enviament resguard al mail de l’Escola: 23 de maig
 • Matrícula: 13 a 17 de juliol

CONTACTE

emilivalles@gmail.com
938035658

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Format telemàtic (online): del 13 al 19 de maig

 1. L’aplicatiu encara no està disponible. Ho trobareu aquí quan estigui en funcionament.
 2. No serà necessari presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre
 3. L’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació per correu electrònic serà la validació del procés. Caldrà enviar-ho al mail de l’Escola demanada en primera opció.
 4. L’Escola ha de contestar aquest correu per a què el sol·licitant en tingui constància.
 5. L’Escola comprovarà la documentació enviada. En cas d’algun dubte, es podrà demanar portar-la al Centre de forma presencial.

Format presencial: del 19-22 de maig

NOMÉS pels casos en què no es pugui fer la presentació online, l’Equip Directiu atendrà a les famílies en el centre.

Sempre amb Cita Prèvia (s’obrirà un aplicatiu per demanar cita, o via telefònica

Horari d’atenció presencial: 10 a 12h

 

 1. Només una persona per sol·licitud.
 2. Portar material de protecció (mascareta i guants).
 3. Portar còpia i documentació original.
 4. En el cas de no poder venir pare/mare/tutor legal caldrà signar una autorització per escrit.

PUBLICACIONS I RECLAMACIONS DE LES LLISTES DE PUNTUACIONS I D’ASSIGNACIONS

 1. Les diferents llistes es publicaran en aquesta mateixa pàgina.

En el cas de reclamacions dels barems (puntuacions) es faran per correu electrònic directament a l’Escola.

Si fos necessari, es donaria suport presencial a l’Escola.

 

ALTRES PREGUNTES:

 • Es podrà fer una visita al Centre per conèixer els espais i les aules?
  • No. En cap cas s’obrirà l’Escola per fer una visita a les instal·lacions.
 • Què puc fer si vull tenir és informació sobre l’Escola?
 • Es pot demanar una cita amb la Direcció per tal de mantenir una conversa telefònica i donar tota la informació necessària.
  • També es pot consultar el web (vídeos, activitats, documents  i informació diversa) per veure què fem i com treballem.
 • Qui em pot ajudar si tinc dubtes?
  • La Direcció i la Secretaria del Centre atendran les diferents preguntes per correu electrònic i per telèfon.