Projecte Plurilingüe (AICLE)

El nostre projecte inclou l’àrea de coneixement del medi natural. 

Al Cicle Superior, 5è i a 6è de Primària, els alumnes fan una sessió setmanal de Science. La metodologia es basa en la recerca, l’experimentació  i la manipulació, tenint en compte els aspectes comunicatius per tal de poder treure el màxim de profit a l’ús de la llengua estrangera.

S’utilitza la plataforma MOODLE per organitzar els temes a treballar, proporcionant als alumnes els materials necessaris per al desenvolupament de les diferents activitats.

Les mestres especialistes d’anglès són les encarregades de desenvolupar aquest projecte.