Apadrinament Lector


apadrinament-lector-1
“EL PLAER DE LLEGIR I COMPARTIR LA LECTURA”

Amb l’objectiu de millorar el nivell lector, la nostra escola porta  a terme, entre altres activitats, el projecte d’Apadrinament Lector. Els alumnes que hi participen són els de 1r i 5è.

Amb aquest projecte volem:

1- Treballar regularment la lectura.

2- Motivar els alumnes petits en l’hàbit de la lectura

3- Fomentar la convivència

4- Educar en la responsabilitat i el compromís

5- Treballar la cooperació entre alumnes de diferents cicles

6- Treballar diferents estratègies de lectura

7- Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular de l’escola

apadrinamentlector2apadrinamentlector3

Consisteix en que un/a alumne/a de 5è “Padrí/na”, va a buscar el seu “Fillol/a” de 1r i, durant una sessió a la setmana, fan una feina relacionada amb la lectura. Cada any es fa, protocol·làriament, un acte d’inauguració del projecte amb l’assistència de tots els alumnes implicats, els mestres i la Direcció de l’escola.

Després d’un discurs d’inauguració i explicació del funcionament, es presenten les parelles que han estat prèviament seleccionades pels tutors.Al llarg del curs els alumnes de 5è van elaborant un treball d’expressió escrita que serà un record d’aquesta experiència pels nens i nenes de primer. Al mateix temps, els petits, també els corresponen amb alguna feina feta per ells.

????

Aquest treball es va iniciar de forma experimental el curs 2005-06 i davant els bons resultats l’hem anat millorant i ajustant a les nostres necessitats. La valoració ha estat tan positiva que ha esdevingut un projecte que anem repetint any rere any.

 

apadrinamentlector5