En el següent enllaç:

https://agora.xtec.cat/zer-horta-lleida/docs/

trobareu tots els documents referents a la ZER de l’Horta de Lleida, que són també els de l’Escola Arrels:

Carta de Compromís Educatiu

NOF

Pla d’Acció Tutorial

Pla d’Acollida

Pla d’Atenció a la Diversitat

Pla d’Avaluació

Pla de Convivència

Pla de Treball Pràctiques

Pla Lector

PEC

Projecte Lingüístic