Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 14 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2020

Festes locals:

8 de novembre de 2019

20 de gener de 2020

Dies de lliure disposició:

24 de febrer de 2020

8 i 11 de maig de 2020

Jornada Intensiva ( de 9:00h a 13:00h):

20 de desembre de 2019

Del 8 al 19 de juny de 2020