Horari

L’horari de l’escola és de dilluns a divendres, de 9 a 12:30 del matí i de 15:30 a 17 de la tarda.

L’alumnat que rep suport escolar personalitzat fora de l’horari, ho fa els dimarts i dijous de 12:30 a 13:30h. (consulteu el menú AULES)

Les tutories amb les famílies acostumen a ser els dimarts o dijous, al migdia. (Consulteu el menú AULES)

La psicopedagoga de l’EAP ve els dimarts (cada tres setmanes). Per contactar amb aquest servei cal comunicar-ho al tutor/tutora o a la direcció del Centre, per tal de concertar una cita.