PLA DE CONSUM DE FRUITA i PLA DE CONSUM DE LLET . CURS 2017 / 2018

Aquest curs 2017 / 2018 la nostra escola segueix participant en el “Pla de consum de fruita a les escoles” promogut per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.
La finalitat d’aquest programa és promoure el consum de fruites i hortalisses entre la població escolar i contribuir a l’adquisició d’hàbits de consum saludables així com en la prevenció de malalties com l’obesitat.
El Pla consisteix en el subministrament gratuït de fruita fresca de temporada durant algun dies al llarg de l’any. L’escola distribueix la fruita als nens i nenes de EI, CI, CM i CS . Per tal de fer extensible aquest programa a tota l’escola continuarem la campanya per tal que tots els dijous del curs, tots els alumnes  també portin de casa una peça de fruita per esmorzar.

Durant alguns dies de la setmana d’alguns mesos al llarg del curs, es distribuiran diferents peces de fruita , seleccionada en funció de l’estació de l’any i la qualitat, que es repartirà entre els nens i les nenes dins del recinte de l’escola pel seu consum durant el berenar.

Aquest curs també es faran tallers i treballs  relacionats amb el consum de fruita

Els productes que s’ha previst subministrar  aquest curs són: pera, poma, pastanaga, tomata, taronja, maduixes, kiwi….

 

Aquest curs 2017 / 2018 la nostra escola participa per primera vegada en el programa Llet a les escoles