Història

L’any 1943 es va crear l’aula de xiquetes a l’Hostal i la de Xiquets a l’Estació. A partir d’aquest moment, i a nivell administratiu, les escoles dels dos barris funcionaran de forma totalment separada. Poc després aquestes dues aules al barri de l’Hostal s’amplien encara més perquè se’n crea una altra per al parvulari, sent la primera mestra encarregada Asunción Gil, la filla de qui, anys després, també seria mestra al nostre poble.
Després de la guerra civil l’escola de l’Hostal rep el nom de “Escuela Unitaria de Niños/as”. Anys més tard el nom va ser modificat pel de “Agrupación Escolar Mixta” i, encara més tard, pel de “Esculea Graduada Hostal dels Alls.
Les classes continuaven tenint molts alumnes (fins i tot podien passar del centenar i amb edats que podien anar dels 7 o 8 anys fins als 15 o 16) i per aquest motiu el mestre les dividia en seccions: iniciació, elemental i perfeccionament. Es feia escola de dilluns a divendres i també els dissabtes al matí. Es donava prioritat a les matèries instrumentals (llegir i escriure) i, a les tardes, les xiquetes continuaven aprenent a cosir, d’aquí l’expressió “anar a costura”.
Tot i que l’any 1950 ja es parlava de fer un col•legi nou, que l’any 1957 es va fer el projecte i que l’any 1959 s’aprovà, no és fins l’any 1964 que es construeixen les populars Escoles Velles, altrament conegudes com Les Grangetes. Tot i aquesta construcció no es va solucionar la problemàtica de l’espai on fer classe perquè el poble seguia creixent i les necessitats pedagògiques augmentaven.
L’Aldea per aquells temps encara era un barri de Tortosa i no va ser fins la dècada dels 80 que es va anar solucionant el problema dels espais educatius. No va ser fins l’any 1981 que es compraren uns terrenys on 3 anys més tard es va inaugurar el col•legi públic que va rebre el nom de “21 d’abril”, data en la qual, l’any 1983 es va aconseguir la segregació de Tortosa.
Des d’aleshores l’escola ha afrontat fets importants i ha anat evolucionant tenint en compte els diversos canvis tan socials com normatius, esdevenint un organisme en constant evolució fins a dia d’avui.