L’ESCOLA

1.- Tipologia de Centre, titularitat i finançament

És un centre d’Educació Infantil i Primària d’una línia de caràcter públic i la seva titularitat i finançament correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

2.- Nivells Educatius i nombre d’unitats

Nombre d’unitats:
3 a educació infantil
6 a educació primària

El centre imparteix els tres nivells o cursos d’ educació Infantil (P3,P4,P5) amb __ alumnes en total, i els sis nivells a primària amb un total de 82 alumnes. Tenim una ràtio baixa no arribant als 20 alumnes per aula, la qual cosa ens permet un tracte més directe amb els nostres alumnes.
La plantilla docent és l’assignada per la tipologia de centre i el nombre d’alumnes sent les seves especialitats:

• Educació Infantil: 4 mestres
• Educació Primària: 6 mestres
• Especialista d’anglès: 1 mestra
• Educació Física: 1 mestre
• Especialista de Música: 1 mestre
• Educació Especial: 1 mestra
• Especialista de religió: ½ dotació