REALITAT AUGMENTADA

A Cicle Inicial practiquem amb la Realitat Augmentada a través de l’aplicació QUIVER VISION que ens ofereix uns dibuixos per pintar i posteriorment escanejar amb la tauleta.  Els dibuixos prenen vida, es projecten en 3D i ens permet interactuar-hi.

Els nens i nenes veuen a través del dispositiu l’objecte en 3D integrat en l’escena real tenint en compte la perspectiva espacial.

Aquesta tecnologia de Realitat Augmentada és molt motivadora per a tots els alumnes i té un gran potencial educatiu que anirem treballant amb altres propostes.

GALERIA D’IMATGES