Llibres de text

 

EDUCACIÓ INFANTIL

 

CURS MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL ISBN ANY

D’APLICACIÓ

P4 matemàtiques GRAFINOMBRES 2 Cruïlla 978-84-661-3149-0 2013-2014
 P5 matemàtiques GRAFINOMBRES 3 Cruïlla 978-84-661-3150-6 2013-2014

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-2021  CICLE INICIAL

 

CURS MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL ISBN ANY

D’APLICACIÓ

 

 

 

 

 

1r

Llengua catalana Llengua 1: PROJECTE AULA ACTIVA. Lectures Vicens Vives 978-84-682-2078-9 2015-2016
Llengua catalana PROJECTE ZOOM. Llengua catalana i literatura, 1. Llengua 1.1 Vicens Vives 978-84-682-5506-4 2020-2021
Llengua catalana PROJECTE ZOOM. Llengua catalana i literatura, 1. Llengua 1.2 Vicens Vives 978-84-682-5506-4 2020-2021
Llengua catalana PROJECTE ZOOM. Llengua catalana i literatura, 1. Llengua 1.3 Vicens Vives 978-84-682-5506-4 2020-2021
Llengua catalana Paraules, sons i lletres 1. Quadern Vicens Vives 978-84-628-5507-1 2020-2021
Llengua castellana Proyecto INNOVA BARCANOVA (es farà servir per 1r i 2n) Barcanova 978-84-489-4409-4 2018-2019
Llengua anglesa Go! Student’s Pack (Go1) Richmond 978-84-668-2920-5 2018-2019
Matemàtiques Quaderns d’activitats. “Supercompetents en…” Projecte Construïm. Quadern 1 Cruïlla 978-84-661-344-7-7 2020-2021
Matemàtiques Quaderns d’activitats. “Supercompetents en…” Projecte Construïm. Quadern 2 Cruïlla 978-84-661-3448-4 2020-2021
Matemàtiques Quaderns d’activitats. “Supercompetents en…” Projecte Construïm. Quadern 3 Cruïlla 978-84-661-3449-1 2020-2021
Material 1 cartipàs mida foli plantat de dues anelles grans (no palanca)
 

 

2n

Llengua catalana Llengua 2: “PROJECTE AULA ACTIVA ” . Lectures Vicens Vives 978-84-682-2824-2 2016-2017
Llengua catalana PROJECTE ZOOM. Llengua catalana i literatura, 1. Llengua 2.1 Vicens Vives 978-84-682-5530-9 2020-2021
Llengua catalana PROJECTE ZOOM. Llengua catalana i literatura, 1. Llengua 2.2 Vicens Vives 978-84-682-5530-9 2020-2021
Llengua catalana PROJECTE ZOOM. Llengua catalana i literatura, 1. Llengua 2.3 Vicens Vives 978-84-682-5530-9 2020-2021
Anglès Go! Student’s Pack (Go2) Richmond 978-84-668-2624-2 2018-2019
Matemàtiques Quaderns d’activitats. “Supercompetents en…” Projecte Construïm. Quadern 4 Cruïlla 978-84-661-3789-8 2016-2017
Matemàtiques Quaderns d’activitats. “Supercompetents en…” Projecte Construïm. Quadern 5 Cruïlla 978-84-661- 3790-4 2020-2021
Matemàtiques Quaderns d’activitats. “Supercompetents en…” Projecte Construïm. Quadern 6 Cruïlla 978-84-661-3791-1 2020-2021
Material 1 cartipàs mida foli plantat de dues anelles grans (no palanca)

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-2021  CICLE MITJÀ

 

CURS MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL ISBN ANY

D’APLICACIÓ

 

 

 

 

 

3r

Llengua catalana Llengua catalana 3. Projecte Construïm Cruïlla 978-84-661-3458-3 2016-2017
Llengua catalana Diccionari Escolar Santillana
Matemàtiques Projecte ACTIVA’T 3r de Pimària. Quadern 1 Cruïlla 978-84-661-4583-1 2020-2021
Matemàtiques Projecte ACTIVA’T 3r de Pimària. Quadern 2 Cruïlla 978-84-661-4583-1 2020-2021
Matemàtiques Projecte ACTIVA’T 3r de Pimària. Quadern 3 Cruïlla 978-84-661-4583-1 2020-2021
Llengua castellana Llengua castellana 3. Projecte Construïm Cruïlla 978-84-661-3459-0 2016-2017
Anglès Go! Student’s Pack (Go3) Richmond 978-84-668-2540-5 2018-2019
Anglès Go! Activity Pack (Go3) Richmond 978-84-668-2731-7 2018-2019
Medi Social Medi 3.1: Ciències Socials Projecte Aula Vicens Vives 978-84-682-2125-0 2015-2016
Medi Natural Medi 3.2: Ciències Naturals Projecte Aula Activa Vicens Vives 978-84-682-2125-0 2015-2016
Material 2 llapis, 1 goma, 1 maquineta, un regle de 15 cm, 1 cartipàs gran de dues anelles, 1 carpeta per a làmines DIN-3 (només per a qui no ho tingui). No cal comprar estoig perquè el posa l’escola
 

 

 

 

 

 

 

4t

Llengua catalana Llengua catalana 4. Projecte Construïm Cruïlla 978-84-661-3800-0 2016-2017
Llengua catalana Diccionari Escolar Santillana
Matemàtiques Projecte ACTIVA’T 4t de Primària. Quadern 1 Cruïlla 978-84-661-4584-8 2020-2021
Matemàtiques Projecte ACTIVA’T 4t de Primària. Quadern 2 Cruïlla 978-84-661-4584-8 2020-2021
Matemàtiques Projecte ACTIVA’T 4t de Primària. Quadern 3 Cruïlla 978-84-661-4584-8 2020-2021
Llengua castellana Llengua castellana 4. Projecte Construïm Cruïlla 978-84-661-3803-1 2016-2017
Llengua castellana Diccionario básico de la lengua Anaya
Anglès Go! Student’s Pack (Go4) Richmond 978-84-668-2585-6 2018-2019
Anglès Go! Activity Pack (Go4) Richmond 978-84-668-2678-5 2018-2019
Medi Social Medi 4: Ciències Socials Vicens Vives 978-84-682-2913-3 2015-2016
Medi Natural Medi 4: Ciències Naturals Vicens Vives 978-84-682-2913-3 2015-2016
Material 2 llapis, 1 goma, 1 maquineta, un regle de 15 cm, 1 cartipàs gran de dues anelles, 1 carpeta per a làmines DIN-3 (només per aqui no ho tingui).

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-2021 CICLE SUPERIOR

 

CURS MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL ISBN ANY

D’APLICACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

Llengua catalana Llengua + 5 Santillana 978-84-9130-765-5 2019-2020
Llengua castellana Llengua + 5. Serie comunica Santillana 978-84-680-5192-5 2019-2020
Matemàtiques Mate + (Matemàtiques per pensar) 4t Sèrie Pràctica (No s’ha de comprar. Es continua amb el llibre de 4t) Santillana 978-89-130-7365-4 2019-2020
Llengua catalana Diccionari Escolar Santillana
Llengua castellana Diccionario básico de la lengua Anaya
Anglès New Tiger 5 Pb Macmillan E.L.T 978-13-800-1115-2 2018-2019
Anglès New Tiger 5 Activity Pack Macmillan E.L.T 978-13-800-1127-5 2018-2019
Anglès/medi Natural Sciences Class Book. Living things Oxford 978-84-673-9164-0 2016-2017
Anglès/medi Natural Sciences Class Book. Our bodies and health Oxford 978-84-673-9640-9 2016-2017
Medi Natural Coneixement del Medi Natural Barcanova 978-84-489-4305-9 2017-2018
Material 2 llapis, 1 goma i 1 maquineta. 1 bolígraf blau, 1 bolígraf negre i 1 bolígraf vermell. 1 regle de 30 cm. 1 cartipàs gran de dues anelles i 1 carpeta per a làmines DIN-3 (només per a qui no ho tingui).
 

 

 

 

 

 

 

 

Llengua catalana Llengua + 5 (No s’ha de comprar. Es continua amb el llibre de 5è) Santillana 978-84-913-0765-5 2019-2020
Llengua castellana Llengua + 5. Serie Comunica (No s’ha de comprar. Es continua amb el llibre de 5è) Santillana 978-84-680-5192-5 2019-2020
Matemàtiques Mate + 5è (Matemàtiques per pensar) Sèrie Pràctica (No s’ha de comprar. Es continua amb el llibre de 5è) Santillana 978-84-913-0748-8 2019-2020
Llengua catalana Diccionari Escolar Santillana
Llengua castellana Diccionario básico de la lengua Anaya
Anglès New Tiger 6 Pb Macmillan E.L.T 978-13-800-1116-9 2018-2019
Anglès New Tiger 6 Activity Pack Macmillan E.L.T 978-13-800-1128-2 2018-2019
Anglès/medi Natural Sciences Class Book. Technology: objects and machines Oxford 978-84-673-9645-4 2016-2017
Medi Natural Coneixement del Medi Natural 6 Barcanova 978-84-489-4306-6 2017-2018
Material 2 llapis, 1 goma i 1 maquineta. 1 bolígraf blau, 1 bolígraf negre i 1 bolígraf vermell. 1 regle de 30 cm. 1 cartipàs gran de dues anelles i 1 carpeta per a làmines DIN-3 (només per a qui no ho tingui).

 Els llibres marcats amb gris no s’han de comprar perquè són del programa de reutilització.