Tallers

A partir de P4, els continguts de llengua i els de llenguatge matemàtic es treballen tambè als tallers. Aquests són espais dinàmics amb uns objectius concrets on s’aprèn fent. Els infants desenvolupen la mà i la ment gràcies a la gran varietat de materials, instruments i tècniques de treball que afavoreixen argumentacions lògiques i creatives.  Dins dels tallers l’aprenentatge és estimulat per una sèrie d’activitats tant físiques com mentals que ajuden a l’infant a estructurar altres continguts. Jugant, el nens i nenes desenvolupen la seva imaginació, la creativitat, la destresa física, cognitiva i emocional. Als tallers, els infants aprenen a treballar en grup, a compartir, negociar i resoldre petits conflictes que els van sorgint per tal d’entendre el món que els envolta.

Taller de llengua

Objectius

1.- Entrenar les habilitats d’escolta selectiva dels sons.

2.- Introduir l’hàbit d’escoltar atentament.

3.- Utilitzar la rima per introduir els sons de les paraules.

4.- Prendre consciència de la forma de les paraules.

5.- Desenvolupar la consciència que el llenguatge està format per cadenes de paraules.

6.- Prendre consciència que les paraules estan formades per fonemes.

Taller de llenguatge matemàtic

Objectius

1.- Relacionar el concepte de quantitat amb la seva grafia exemplificat amb elements.

2.- Respondre a una consigna referida a quantitat.

3.- Treballar la motricitat fina: esquinçar paper, rebregar paper, manipular plastilina, pinces, etc.

4.- Confegir els nombres amb materials: plastilina, cordill, canyes, escurapipes, etc.

5.- Resseguir amb el dit amb direccionalitat correcta els nombres.

6.- Escriure les grafies.