Comissions mixtes

Les comissions mixtes estan formades per mares, pares i mestres. Aquestes comissions van nèixer abans que estigués l’escola. Això va ser degut a la necessitat de poder estructurar i organitzar tot allò que havíem de fer abans de començar, i tot allò que hem de continuar fent plegats.

Existeixen sis comissions:

  • Comissió de menjador: Aquesta comissió va triar l’empresa de temps de migdia, extraescolars i acollida. És reuneix cada dos mesos per fer el seguiment del que es fa a l’escola en aquest espai. menjadorlamirada@gmail.com
  • Comissió de festes: Col·labora en l’organització de les diferents festes de l’escola. festeslamirada@gmail.com
  • Comissió de biblioteca: És una comissió que busca col·laboracions externes per anar formant la biblioteca del centre, fent donacions. bibliotecalamirada@gmail.com
  • Comissió d’informàtica: Organitza l’espai web i tot allò que estigui relacionat amb l’entorn digital. informaticalamirada@gmail.com
  • Comissió d’hort i bricolatge: És la comissió més activa ja que diferents famílies, de la comissió o no, van fent aportacions d’idees per dur a terme. Monten mobles, arreglen joguines, planten, creen, etc. hortlamirada@gmail.com i bricolatgelamirada@gmail.com
  • Comissió del logo: Han creat el logo del centre. A partir de diferents propostes, les famílies i les mestres van triar-lo. A més a més fan el seguiment i la distribució d’unes samarretes.
  • Tertúlia de famílies: Responsables de crear tertulies d’interès pels pares a l’escola. tertulieslamirada@gmail.com

Junts ho podem aconseguir!!!!