Projectes

Els projectes exigeixen una feina sistemàtica, científica, reflexiva, interpretativa i metacognitiva. Incorpora conceptes rellevants en didàctica: l’aprenentatge en grups cooperatius, la construcció guiada del coneixement, l’aprenentatge significatiu, la inclusió d’activitats variades (visuals, tàctils, manuals, digitals…) que afavoriran el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

Treballar de manera globalitzada és important ja que s’estudia un objecte de coneixement des de totes les perspectives possibles i lògicament es fomenta la inclusió en grup heterogenis.

1.Elecció del TEMA

2. HIPÒTESI. Què sabem del tema? i, Què volem saber del tema?

3. Recerca d’INFORMACIÓ.

4. ACTIVITATS relacionades amb el tema.

5. A partir de l’ ORGANITZACIÓ i la CONVERSA. Tractament de la informació que va arribant a l’aula.

6. CONCLUSIONS. Què hem après? Es posen en comú els aprenentatges obtinguts.