Funcionament

FUNCIONAMENT BASIC

· 

ENTRADES I SORTIDES DEL NOSTRE ALUMNAT

Educació Infantil

Educació Primària

Entrades

Matí: a les 9:00
(tanquem porta a les 9:10)Tarda: a les 15:00
(tanquem porta a les 15:10)

Sortides

Matí: a les 12:30
(tanquem porta a les 12:40)Tarda: a les 16:30
(tanquem porta a les 16:40)
Matí: a les 13:00
(tanquem porta a les 13:10)Tarda: a les 17:00
(tanquem porta a les 17:10)

* Els alumnes sempre estaran acompanyats pel mestre a la sortida.

** Els alumnes d’Educació Infantil, i les etapes de Cicle Inicial i Mitjà d’Educació Primària sempre estaran acompanyats pel mestre a l’espera que siguin recollits per les famílies.

*** Només els nens que tinguin autorització signada (a partir de Cicle Mitjà) poden marxar sols.

 

HORARI DE VISITES

    DIRECCIÓ                     Dimecres de 15:00 a 16:00h  |  Dijous de 10:00 a 11:00h

  ADMINISTRACIÓ              Dilluns de 15:00 a 16:00h  |  Dimecres de 9:00 a 10:00h

 PROFESSORAT                       Dijous de 13:00 a 14:00h  |  Hores concertades

*Per incidències, urgències o dificultats per adaptar-se en aquest horari, podeu demanar hora al telèfon 93 383 85 52