L’escola

PRESENTACIÓ

L’escola ITACA és un centre educatiu públic, dins del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteix docència a les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària.

presentacioWEB·

Som una escola que proporciona recursos a l’alumnat per tal d’adaptar-se i desenvolupar-se amb èxit, tant a nivell personal com social. Valors com la solidaritat, la inclusió, l’esforç, l’actitud democràtica i l’esperit crític impregnen el nostre model d’escola.

Estem oberts als canvis i fomentem un bon clima de convivència implicant a tota la comunitat educativa. L’escola dóna resposta als reptes socials i atén tant la competència tecnològica, com la social i personal.