L’Escola

L’Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit de Voltregà és un centre de  titularitat municipal reconegut per la Generalitat de Catalunya amb prop de 40 anys d’història, obert a totes les persones que tenen interès en formar-se i relacionar-se amb la música tot gaudint-ne.L’Escola de Música, oberta a tot el voltraganès, ofereix diferents possibilitats de formació que s’adeqüen a les edats, necessitats i interessos de cadascú.

Així, l’escola ofereix classes de sensibilització musical a alumnes a partir dels tres anys (infantil) fins a alumnes adults que estan ja fora de l’edat escolar (aula d’adults).

 

Amb una oferta formativa oberta i transversal, l’Escola de Música també centra l’atenció en els alumnes de 6 a 12 any (nivell elemental) als quals encamina cap a les proves d’accés als conservatoris de referència i en els de 12 a 18 anys (nivell mig) als quals segueix donant formació a través d’estudis no reglats.

L’escola fomenta especialment la pràctica de la música de conjunt com a element motivacional i socialitzador, promovent diferents grups i formacions, corals i instrumentals, combos i cambres i donant la possibilitat als alumnes de realitzar actuacions i concerts davant de públic.

Amb la missió de donar oferta formativa als seus alumnes i de contribuir al desenvolupament de públics per a la música i la cultura, actualment l’escola ofereix classes de llenguatge musical, cant coral, piano,( clàssic i modern) flauta travessera, violí, violoncel, guitarra, acordió, trompeta, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, combos, cambres, orquestra i introducció a la improvisació.