Estudis

 

 

Actualment, l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit de Voltregà està treballant en el PEC (Projecte Educatiu de Centre) que haurà de ser aprovat en el consell escolar de final de curs i que serà publicat en aquesta pàgina.

L’oferta formativa actual vol adequar-se a les diferents necessitats de totes les persones que volen venir a l’escola per aprendre música.

L’escola ofereix classes des d’infants de P5 fins a persones adultes que ja es troben fora de l’edat escolar.

L’oferta formativa de la nostra escola inclou estudis de les següents especialitats:

 • llenguatge musical
 • cant coral
 • combo
 • orquestra
 • cambra
 • guitarra clàssica i elèctrica
 • piano clàssic i modern
 • baix elèctric
 • acordió
 • flauta travessera
 • violí
 • violoncel
 • bateria
 • trompeta
 • veu

Els estudis des d’infantil fins a sisè de primària s’encaminen a assolir el nivell adequat per, si s’escau, accedir a través de les proves d’accés als conservatoris de referència.

A partir dels 12 anys, el pla d’estudis es diversifica en funció dels interessos, necessitats i inquietuds dels alumnes amb estudis no reglats ( Pla lliure).

Fins el dotze anys, els estudis s’estructuren de la següent manera: