El claustre de professors

Actualment nou professors/es de diverses especialitats conformen el claustre de l’Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit de Voltregà als quals cal afegir una professora que està fent una substitució de llarga durada:

Aquesta és la composició del claustre:

Albert Bardolet, Director

Núria Guillén, Cap d’estudis i professora de piano modern, llenguatge, cant coral, cambra coral i veu

Anna Sanabra, professora de piano i llenguatge musical

Martí Benach, professor de llenguatge, baix elèctric, combo i orquestra

Jaume Grau, professor de guitarra, trompeta i combo

Joan Molina, professor de bateria i combo

Nazari Giol, professor de flauta travessera i violoncel

Anna Urpina, professora de llenguatge i violí

Rosa Olivella, professora de llenguatge i acordió

Elisa Sala, professora d’acordió *(substitució)