Activitats extraescolars

L’escola te vocació de participar activament en la vida cultural del poble. La situació de pandèmia ens ha impossibilitat aquests dos darrers cursos fer activitats extraescolars que complementen i motiven els nostres alumnes en la seva etapa formativa, però la nostra intenció de cara als propers cursos és tornar a les nostres activitats extraescolars habituals ja sigui participant en projectes compartits amb altres escoles de música ( cantates, trobades instrumentals, cursos d’estiu), ja sigui participant activament en la vida social del poble ( actes amb la gent gran, concerts en espais públics (Sant Martí Xic), participació en projectes socials com la Marató, etc.) ja sigui organitzant sortides a concerts i actes d’interés.

En aquest espai web anirem actualitzant les activitats extraescolars previstes de cara al curs 21-22