acords

consells escolars del curs 2019-2020
consell escolar del 24 de setembre de 2019 (17:30)

 • es comenta la memòria del curs 2018-2019, es contesten les preguntes de les representants de l’AFA i de les famílies del centre. Es valora positivament el document.
 • s’aprova el calendari de sortides i colònies del curs 2018-2019
 • s’estableix el calendari de reunions del consell escolar del curs.
 • s’acorda fer una proposta de constitució de comissió de la diversitat al Consell Escolar municipal del centre.

                              

  consells escolars del curs 2018 – 2019
consell del 25 de setembre de 2018 (17:30)

 • es comenta la memòria del curs 2017-2018, es contesten les preguntes de les representants de l’AMPA i de les famílies del centre. Es valora positivament el document.
 • s’aprova el calendari de sortides i colònies del curs 2017-2018
 • s’estableix el calendari de reunions del consell escolar fins a la constitució del nou consell escolar que es renovarà aquest curs.
 • s’informa al consell escolar dels canvis que s’han introduït en el projecte educatiu de centre derivats de les reunions celebrades al voltant del gènere i la diversitat familiar i s’explica que ara el document fa esment explícit del respecte i el tracte vers aquests temes. D’altra banda es també s’informa de que s’hi han afegit indicadors d’avaluació dels projectes que es desenvolupen a l’escola
consell escolar extraordinari 13 de desembre de 2018 (17:30)

 • es constitueix el nou consell escolar
 • es comunica als nous membres que s’està treballant per actualitzar el projecte del centre per incloure més específicament els acords i el treball que està fent el centre al voltant de la diversitat familiar i el gènere.
 • es fa arribar la programació anual del centre als nous membres del consell escolar amb les actuacions que es faran durant el curs.

es renoven els membres de les comissions del consell escolar

consell escolar extraordinari 29 de gener de 2019 (17:00)

 • s’actualitza el projecte lingüístic del centre i s’aproven les modificacions per adequar-lo a l’organització actual.
 • s’aprova el tancament de l’exercici del 2018
 • s’aprova el pressupost de l’any 2019
consell escolar 8 de maig de 2019 (17:00)

 • s’aprova l’adaptació de P3 del 12 al 17 de setembre
 • s’aprova lla jornada continuada del 19 de desembre i del 8 al 19 de juny de 2020.
 • s’aprova fer accions orientades a la cooperació amb Humanity Wings.
 • s’ha proposat al regidor de l’Ajuntament la creació d’una comissió de diversitat al poble.
consell escolar 27 de juny de 2019

 • es valora positivament el funcionament del Consell Escolar del centre: s’han dut a terme totes les reunions i s’han tractat el temes previstos.
 • les comissions de menjador i cooperació fan traspàs del treball que han fet durant el curs.
 • A continuació publiquem, a mode de resum, algunes de les actuacions que s’han dut a terme durant el curs:
 • Hem dinamitzat la biblioteca central de l’escola de manera que els nens i les nenes, amb ajuda de les mestres, han pogut escollir llibres per a les biblioteques de l’aula de cada classe i canviar-los cada trimestre. Fins ara, els llibres de les biblioteques d’aula eren fixes per tot l’any i per cada curs. Hem comptat amb la col·laboració de famílies de l’AMPA, però encara hi ha feina a fer i ens cal un grup de treball format per famílies i mestres més constant.
 •  Hem treballat  per donar visibilitat i reivindicar la figura femenina al llarg de la història i la coeducació mitjançant murals col·lectius en els que heu pogut participar en família i que ens feien pensar i ens provocaven debats interessants al vestíbul de l’escola; amb el carnaval i el lema “que tothom sigui el que vulgui ser” i amb diverses activitats a les aules de reflexió, treball i debat. S’ha impulsat en l’espai Fem vincles (amb tots els centres educatius de Vilassar de Mar) l’elaboració dels contes per la igualtat de gènere que es van presentar a la biblioteca al juny i que trobareu a la pàgina web.
 • Hem explorat la forma poètica japonesa del haiku. Des del primer dia de curs en la presentació de les mestres i la benvinguda als alumnes; de la mà de Sudansa i en l’art, la filosofia i les llengües.
 • Hem fet un pas més en la transformació d’espais del pati, amb el jardí de les olors i els bancs al voltant de l’arbre. Durant la setmana dels Alocs vam reflexionar de valent sobre la importància dels espais verds i sobre el fet de tenir cura sobre el nostre entorn: la importància de ser un ciutadà responsable, que té a prop la natura i en té cura. Encara volem diversificar més l’espai del pati. Durant el curs una comissió de mestres han estat treballant per dotar de nous materials i jocs el pati i durant el curs vinent, és la nostra intenció anar desplegant també aquest projecte.
 • Les mestres hem participat de la segona formació a centre al voltant de les matemàtiques. Aquestes formacions estan provocant canvis en la nostra manera de fer, com us vam poder mostrar en la trobada amb les famílies que van poder venir a passar una tarda fent tallers matemàtics. Volem seguir endavant amb aquestes formacions per treballar per unes matemàtiques més comprensives, que atenguin més a la diversitat del nostre alumnat i que siguin més respectuoses amb la manera de pensar de cadascú.
 • Hem iniciat, a nivell de claustre, el projecte de convivència del centre que ens demanava el Departament per aquest curs i que ha de recollir actuacions, protocols i maneres de fer del centre al voltant del treball de la coeducació, el pla d’acollida, la resolució de conflictes, la lliuta contra actituds racistes o intolerants, … Tenim moltes ganes d’implicar a famílies en una propera comissió de la diversitat i la convivència per desenvolupar curs rere curs aquest projecte. Hem fet saber a l’Ajuntament que aquesta mirada s’ha d’estendre a nivell de municipi.
 • Per fi hem posat fil a l’agulla a una col·laboració amb un projecte de cooperació. Feia temps que el Consell Escolar del centre hi estava treballant. El curs vinent tindrem més notícies de la gent de Humanity Wings i aquest serà un dels eixos que intentarem desenvolupar

 

 

 

 

                           consells escolars del curs 2017 – 2018
consell del 20 de setembre de 2017 (17:30)

 • s’aprova la memòria del curs 2016-2017.
 • s’aprova el calendari de sortides i colònies del curs 2017-2018
 • s’estableix el calendari de reunions del consell escolar
consell del 9 de novembre de 2017 (17:30)

 • s’aprova la planificació anual del curs 2017-2018.
consell del 29 de gener de 2018 (17:30)

 • s’aprova el tancament de l’exercici 2017
 • s’aprova el pressupost 2018
 • traspàs d’informació de les diferents comissions del consell escolar
consell extraordinari del dia 13 de març de 2018 (17:30)

 • tractament del gènere i diversitat familiar. Es convida al consell a una representant d’Esberla i a un representant de l’associació de famílies LGTB. Els dos experts expliquen els seus projectes i sensibilitzen a les membres del consell sobre la necessitat d’atendre tots els nens i  les nenes i fer de l’escola un espai segur per totes i tots. S’acorda fer una actuació semblant amb tot el claustre i amb les famílies.
consell escolar del dia 23 de maig de 2018 (17:30)

 • s’aprova el calendari escolar 2018-2019
 • s’aprova l’entrada esglaonada de p3 pel curs 2018-2019
consell escolar del dia 27 de juny de 2018 (17:30)

 • es valora positivament el funcionament del consell escolar: s’han dut a terme totes les reunions i s’han tractat el temes previstos.
 • les comissions de menjador i cooperació fan traspàs del treball que han fet durant el curs.
 • la comissió de solidaritat planteja fer una crida a les famílies perquè s’animin a formar-ne part i dur a terme actuacions.
 • es demanarà a l’empresa Ecoarrels l’actualització del document que parla sobre els productors d’aliments ecològics i la seva procedència.
 • es treballarà per organitzar una xerrada de la nutricionista de l’empresa d’Ecoarrels encarregada de supervisar els menús i les famílies durant el curs vinent.

 

 

 

 

 

consells escolars del curs 2016 – 2017
consell 26 de setembre de 2016  (17:30)

 • s’aprova la memòria del curs 2015-2016.
 • s’aprova el calendari de sortides i colònies del curs 2016-2017
 • s’estableix el calendari de reunions del consell escolar
consell escolar 19 d’octubre de 2016  (17:30)

 • s’aprova la programació anual del curs 2016-2017
 • s’explica que el proper consell serà extraordinari i que servirà per renovar dos membres del consell escolar: una representant de mares i pares i una mestra.
consell escolar extraordinari 13 de desembre de 2016 (17:30)

 • es constitueix el nou consell escolar
 • es renoven els membres de les comissions del consell escolar:

comissió permanent: Marc Capdevila, Xènia Andújar i Lluís Rodríguez

comissió de menjador: Eugènia Canta, Íngrid Bosch, Marc Capdevila i Lluís Rodríguez

comissió econòmica: Mercè Valldeoriola, Cristina González, Rafel López

comissió de solidaritat: Gema González, Marta Juanola, Agnès Marí, Rosa Maria Soldán i Rafel López

 • s’estableix el calendari de reunions del consell escolar finals al juny de 2017
consell escolar del 26 de gener de 2017 (17:30)

 • s’aprova el tancament de l’exercici 2016
 • s’aprova el pressupost 2017
 • es treballa el tema “escola nova 21” convidant una família de l’escola vinculada amb el projecte
consell escolar del 3 d’abril de 2017 (17:30)

 • traspàs d’informació sobre l’avaluació anual de centres (AVAC).
 • aprovada la candidatura d’en Lluís Rodríguez i Lago com a director pels propers quatre cursos (2017-2021).
 • les comissions de menjador i cooperació fan traspàs del treball que han fet fins al moment.
 • en un proper consell es treballarà per la redacció i inclusió en el PEC d’un document que reflecteixi el treball que es fa al centre al voltant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
 • s’informa als membres del consell sobre les actuacions que ha fet la comissió d’esbarjo i quines seran les properes actuacions.

 

consell 21 de setembre de 2015     (18:00h)

 • s’aprova la memòria del curs 2014-2015.
 • s’aprova el calendari de sortides i colònies del curs 2015-2016.
 • s’estableix el calendari de reunions del consell escolar.
consell 29 de juny de 2015     (17:30h)

 • s’acorda renovar el comitè ambiental pel curs 2015-2016.
 • s’acorda elaborar un document que reculli els canals de comunicació de què disposa l’escola.
 • s’acorda la data del primer consell del curs 2015-2016 (21 de setembre).
consell 14 de maig de 2015     (17:30h)

 • s’acorda presentar el document de jornada continuada.
 • es crea la comissió de solidaritat.
 • s’aprova la proposta de calendari 2015-2016.
consell 12 de març de 2015     (17:30h)

 • s’aprova el tancament de l’exercici 2014.
 • s’aprova el pressupost 2015.
 • es revisa la Carta de Compromís Educatiu.
consell 16 de desembre de 2014     (17:30h)

 • acomiadament antics membres i benvinguda als nous representants.
 • constitució nou consell escolar.
 • renovació de les diferents comissions.
consell 4 de novembre de 2014     (17:00h)

 • s’aprova la PA (programació anual).
 • es treballa sobre el document de les NOF (normes d’organització i funcionament).
 • es dóna a conèixer el calendari de renovació del consell escolar.
consell 4 de setembre de 2014     (16:00h)

 • s’informa de les inversions per aquest curs destacant les noves tecnologies i el piano.
 • s’aprova la memòria 2013-2014.
 • s’aproven les sortides i les colònies 2014-2015.
 • es decideix el calendari de reunions del consell escolar.
 • s’informa que l’escola ha obtingut el premi d’escoles florides 2014.
consell 2 de juliol de 2014     (16:00h)

 • es fa la valoració del funcionament i organització del consell escolar durant el curs 2013-2014 i es proposen masures de millora.
 • es presenta el projecte de direcció i l’equip directiu pels cursos 2014-2018: montserrat núñez de arenas (direcció), lluís rodríguez (cap d’estudis) i mercè valldeoriola (secretària).
consell 26 de maig de 2014     (17:00h)

 • s’aprova l’adhesió al manifest “som escola.cat”.
 • es posa en comú el treball fet per les diferents comissions del consell: comissió econòmica, comissió d’extraescolars, comissió de menjador.
consell 22 d’abril de 2014     (17:00h)

 • s’elabora el document de funcionament del consell escolar.
 • s’aproven els dies de jornada intensiva del curs 2014-2015.
consell 31 de març de 2014     (21:00h)

 • s’aprova el pressupost 2014.
consell 17 de març de 2014     (17:00h)

 • s’aprova l’exercici 2013.
 • s’informa de la renovació del distintiu d’escola verda.
consell 14 de novembre de 2013     (17:00h)

 • s’aprova la programació general de centre (PGC).
 • es crea un grup de treball per tractar el tema comunicació família/escola.
consell 23 de setembre de 2013     (17:00h)

 • s’aprova la memòria del curs 2012-2013.
 • s’aproven les sortides i colònies del curs 2013-2014.
 • es donen a conèixer els resultats favorables de les proves de competències bàsiques a de sisè.
 • es consensua el calendari i els temes a treballar durant el curs.
consell 27 de juny de 2013     (16:00h)

 • s’aprova engegar el procés de contractació amb l’empresa de menjador valorada en primer lloc.
consell 19 de juny de 2013 (extraordinari)     (18:00h)

 • s’aprova el calendari i l’horari pel curs 2013-2014
consell 30 d’abril de 2013     (17:00h)

 • s’aprova el document “el menjador que volem”
 • s’aproven les activitats extraescolars pel curs 2013-2014
consell 18 de març de 2013     (17:00h)

 • s’aprova el tancament de l’exercici 2012
 • s’aprova el pressupost 2013
 • es valora positivament l’organització i el contingut de la jornada de portes obertes.
consell 22 de gener de 2013     (17:00h)

 • es constitueix el nou consell escolar.
 • s’acorda el funcionament i composició de les comissions: permanent, econòmica, menjador, infraestructures i manteniment, extraescolars i jornada continuada
 • s’aprova el calendari de reunions del consell
consell 8 de novembre de 2012     (17:00h)

 • es presenta el nou representant de l’AMPA al consell escolar.
 • s’aprova la programació general anual del centre del curs 2012-2013.
consell 4 de setembre de 2012     (17:00h)

 • s’aprova la memòria del curs 2011-2012.
 • s’aproven les condicions del servei del menjador.
 • s’aproven totes les sortides i colònies pel curs 2012-2013.
 • s’estudia la proposta de l’ús de les instal·lacions per part de l’ajuntament
 • s’aproven les noves condicions de la “campanya anem al teatre”.
consell 14 de juny de 2012     (18:00h)

 • s’aprova el calendari escolar i l’horari del curs vinent.
 • s’aproven les activitats extraescolars.
 • es consensua la proposta de contenció de la despesa de l’aportació de l’ajuntament.
consell 3 de febrer de 2012     (18:00h)

 • s’aprova el pressupost 2012 i l’exercici 2011.
 • es comenta el calendari de preinscripció.
 • s’organitza la jornada de portes obertes.
consell 17 de novembre 2011     (18:00h)

 • s’aprova la programació general de centre 2011-2012.
consell 22 de setembre 2011     (18:00h)

 • calendari de reunions del consell escolar.
 • s’aprova la memòria del curs 2010-2011.
 • s’aprova la programació de sortides i colònies pel curs 2011-2012.
 • s’aprova allargar 15 minuts l’activitat extraescolar de patinatge.
consell 30 de juny 11     (18:00h)

 • es revisa i completa la memòria del curs 2010-2011.
 • s’aprova el canvi d’entitat bancària.
 • s’acorden les noves propostes que es faran a l’empresa de menjador.
consell 9 de juny 11     (18:00h)

 • s’aproven les extraescolars pel curs 2011-2012.
 • s’aprova el procès d’adaptació pels nous alumnes de p3.
 • s’aprova la jornada intensiva pel curs 2011-2012.
 • s’aproven els dies de lliure disposició pel curs 2011-2012.
 • no s’aconsegueix el consens per aprovar l’horari escolar pel curs 2011-2012.
consell 12 de maig 11     (18:00h)

 • s’aprova la carta de compromís educatiu.
 • s’aprova l’horari de la jornada intensiva pel curs 2010-2011.
 • es concreten les dates de les reunions de les diferents comissions.
consell 24 de febrer 11     (18:00h)

 • s’aprova el pressupost 2011.
 • s’aprova l’exercici 2010.
 • s’explica el procés de preinscripció.
 • les diferents comissions del consell escolar informen de la tasca realitzada.
consell 16 de desembre 10     (18:00h)

 • constitució del nou consell escolar
 • es crea una nova comissió: extraescolars.
 • s’acorda demanar hora amb el cap de SSTT Maresme-Vallès Oriental per parlar de les obres del nou edifici.
consell 16 de novembre 10     (18:00h)

 • s’aprova la Programació General de Centre 2010-2011.
 • es revisa el procés d’eleccions al Consell Escolar.
 • s’informa que l’escola ha rebut el distintiu d’Escola Verda.
 • s’aprova per unanimitat demanar la jornada intensiva.
consell 20 de setembre 10     (18:00h)

 • es revisen les activitats extraescolars pel curs 2010-2011.
 • s’aproven les sortides i colònies pel curs 2010-2011.
 • s’aprova el calendari de consells escolars pel curs 2010-2011.
 • s’informa sobre l’estat de les obres (nou mòdul i edifici definitiu).
 • s’informa de l’inici de les classes de religió a primària.
 • es comenta el comunicat de premsa referent al malestar de les escoles amb la política educativa del conseller i possibles accions de protesta.
consell 29 de juny 10     (18:00h)

 • aprovació calendari curs escolar 2010-2011.
 • aprovació memòria curs 2009-2010.
 • lectura acta de matriculació curs 2010-2011.
 • informació sobre la instal·lació del nou mòdul al mes de juliol.
 • informació sobre la construcció del nou edifici (segueix el seu curs).
 • comiat representant de l’ampa al consell escolar.
consell 26 d’abril 10     (18:00h)

 • l’ajuntament presenta el projecte gràfic de l’edifici definitiu.
 • s’aprova la proposta de calendari escolar pel curs 2010-2011.
 • s’aproven les activitats extraescolars pel curs 2010-2011.
consell 24 de febrer 10     (18:00h)

 • s’aprova l’exercici 2009 i el pressupost 2010.
 • s’explica el procés de preinscripció.
 • s’aprova la proposta d’aplicació de la sisena hora.
consell 14 d’octubre 09     (18:00h)

 • es lliura documentació per començar a estudiar la implantació de la sisena hora.
 • s’aprova la Programació General del Centre 2009-2010.
 • s’informa que l’ajuntament mantindrà una reunió amb el director general de Recursos del Sistema Educatiu, Sr. Camil Fortuny, per tractar sobre el projecte del nou edifici.
consell 3 de setembre 09     (18:00h)

 • es fa el seguiment de les obres executades durant l’estiu.
 • s’acorda diferenciar la quota d’Educació Infantil (180€) de la quota d’Educació Primària (230€).
consell 29 de juny 09     (18:00h)

 • s’informa de l’inici de les obres d’instal·lació del nou mòdul.
 • es revisen els compromisos del departament i del ajuntament referents a les tasques de manteniment previstes durant les vacances d’estiu.
 • s’acorda crear una comissió de treball sobre la sisena hora de primària.
 • es revisa la programació general de centre i s’aprova la memòria del curs 2008-2009.
consell 7 de maig 09     (18:00h)

 • s’informa del resultat de la preinscripció.
 • s’aprova el projecte de cohesió ambiental.
 • s’aprova la composició del comitè ambiental:
  • un pare de la comissió d’obres
  • una mestra de la comissió d’obres
  • un representant de l’ampa
  • un representant de l’ajuntament
  • un representant de l’empresa de neteja
  • l’equip dinamitzador
  • l’equip directiu
 • es presenten les activitats de la setmana dels alocs.
 • s’aprova el calendari escolar pel curs 2009-2010 (sempre que no hi hagi variacions respecte del curs anterior).
 • es revisen amb l’ajuntament diferents temes pendents.
consell 31 de març 09     (18:00h)

 • s’aprova sol·licitar el projecte d’innovació educativa puntedu (biblioteca escolar).
 • s’aprova presentar la sol·licitud per tal de ser centre formador d’estudiants en pràctiques.
consell 26 de febrer 09     (18:00h)

 • s’aprova l’exercici 2008.
 • s’aprova el pressupost 2009.
 • s’acorda oferir pel curs vinent dues extraescolars (multiesport i cuina) un cop a la setmana, més l’acollida de tarda tots els dies.
consell 9 de desembre 08     (18:00h)

 • constitució nou consell escolar.
 • actualització de les diferents comissions.
 • s’estableix el calendari de reunions de les comissions:
  • 15 de gener: comissió d’obres
  • 29 de gener: comissió econòmica
  • 10 de febrer: comissió de menjador
consell 16 d’octubre 08     (18:00h)

 • s’aprova la programació general de centre del curs 2008-2009.
 • es revisa l’estat d’obres de l’escola, l’ajuntament adquireix el compromís de solventar els temes pendents dins el termini establert.
 • s’acorda demanar al departament, conjuntament amb l’ajuntament, una reunió per tal d’informar-nos de l’estat del projecte de l’escola nova.
 • s’estableix el calendari de consells escolars pel curs 2008-2009.