L’escola

escola oberta i vinculada al territori

Una escola per a tothom que afavoreix el respecte i valora la singularitat de tots aquells que en formen part.

Una escola que busca la complicitat i confiança de famílies i mestres en la tasca d’educar els nens i nenes.

Una escola que proposa la participació de tota la comunitat educativa com a instrument que permet la recerca i la reflexió constant per a una educació pública de qualitat.

Una escola amb un equip de mestres il·lusionats i compromesos amb uns objectius educatius i socials comuns.

Una escola vinculada al municipi que afavoreix l’arrelament al medi més proper i potencia la relació amb l’entorn físic, social i cultural.

 

escola innovadora

Una escola que permet una revisió i avaluació continuada fruit del mateix creixement.

Una escola amb un equip obert a les situacions de canvi que vol donar respostes imaginatives, actuals i rigoroses als reptes d’una societat que avança constantment.

Una escola que incorpora les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a eines per a potenciar l’aprenentatge significatiu i la construcció del coneixement.

Una escola que fomenta l’esperit de recerca entre els professionals que la formen.

Una escola que vol transmetre calma i tranquil·litat com estil de vida.

 

escola que forma persones

Una escola que forma persones que saben i saben fer però que també saben estar i saben ser.

Una escola que estimula el desenvolupament de les capacitats  per poder seleccionar la informació i interpretar  la realitat de forma crítica i responsable.

Una escola que procura una educació integral.

Una escola que desenvolupa les habilitats del pensament.

Una escola que desperta i estimula la curiositat.

Una escola basada en un model humà solidari, cooperatiu i responsable.

Una escola que defensa la igualtat d’oportunitats.

Una escola que té sensibilitat per la multiplicitat de llenguatges (científic, artístic, verbal…) que ens permeten accedir i interpretar el món.