informacions generals

horari i pla d’adaptació (només p3)

Tots els nens i nenes de l’escola – tant si han anat a una llar d’infants com si aquesta és la seva primera experiència d’escolarització – viuran molts canvis i novetats. Per això és important que tinguem en compte les seves necessitats a l’hora d’incorporar-se a l’escola.

El coneixement mutu, l’intercanvi d’informació i un procés gradual d’entrada a l’escola són les mesures que, des del procés de matriculació fins a l’inici de curs, adoptem per assegurar-los una entrada agradable.

Per tot això us proposem:

dimecres, 7 de setembre (19:00h): reunió de pares i mares. En aquesta reunió concretarem el procés d’adaptació, explicarem aspectes d’organització per al principi de curs …

dilluns 12, dimarts 13 i dimecres 14 de setembre: horaris especials d’adaptació. Els nens i nenes estaran a l’escola durant dues hores. Un grup de 10 a 12h i un grup de 15 a 17h. No hi haurà ni servei d’acollida, ni servei de menjador.

dijous 15 i divendres 16 de setembre: l’horari per a tots serà de 10 a 12h del matí i de 15 a 17h de la tarda. No hi haurà ni servei d’acollida, ni servei de menjador.

dilluns, 19 de setembre: aquest ja serà l’horari definitiu per a tot el curs, matins de 9 a 12:30h i tardes de 15:00 a 16:30h. A partir d’aquesta data ja es podrà fer ús dels serveis d’acollida i de menjador.

Aconsellem que les famílies que ho puguin organitzar, ajornin uns dies la utilització dels serveis de menjador i d’acollida per tal de fer una adaptació més tranquil·la.

horari general del centre

horari lectiu de l’escola:

matí de 9:00 a 12:30 i tarda de 15:00 a 16:30.

horari del servei de menjador:

de 12:30 a 15:00 del migdia.

entrevistes i informes

Dins del projecte educatiu de l’escola prioritzem totes les mesures encaminades a mantenir una relació fluida entre les famílies i els mestres.

És per això que donem importància als moments d’entrar i sortir de l’escola com a espai d’intercanvi. Ara bé, per qualsevol aspecte que vulgueu parlar amb més amplitud, farem entrevistes programades.

Aquestes trobades poden ser sol·licitades tant per les famílies com pels mestres i es realitzaran, si és possible, dins l’horari establert pel centre.

Un cop acabat el procés d’adaptació dels alumnes nous, la tutora us convocarà per a una primera entrevista individual.

A educació infantil lliurarem per escrit dos informes personals al llarg del curs (febrer i juny), a educació primària lliurarem tres informes personals (desembre, març i juny).

esmorzar

L’esmorzar és una activitat més de la proposta educativa de la classe. Tot i això, pensem que és important que els nens i nenes esmorzin de manera completa a casa i no arribin en dejú a l’escola.

El que portin per esmorzar a l’escola ha de servir com a petit pont fins a l’hora de dinar.

Aconsellem una mica de fruita, un parell de galetes, fruita seca,  un entrepà  petit … no porteu sucs, ni làctics frescos.

menjador

El servei de menjador funcionarà a partir del 12 de setembre pels alumnes de p4, p5 i primària i a partir del 19 de setembre pels alumnes de p3.

L’organitzarà l’empresa EcoArrels que farà el dinar a la cuina de la pròpia escola.

L’estona de menjador és una part important del dia que cal atendre amb molta cura. És bàsic que els nens i nenes disposin de temps i tranquil·litat per menjar i descansar abans de continuar amb la jornada.

Entenem el menjador com un espai educatiu més. Per això, mestres i educadores de menjador estarem coordinades per aquest objectiu comú.

A la reunió del 7 de setembre presentarem el funcionament d’aquest servei a les famílies de nova incorporació.

sortides

Durant el curs realitzarem algunes sortides matinals o excursions fora del recinte escolar. L’objectiu d’aquestes sortides és sempre pedagògic i creiem que és fonamental que hi assisteixin tots els nens i nenes.

Per a totes les sortides ja sigui a peu, pel voltant de l’escola, dins o fora del municipi, tot i que en tindreu informació prèvia, omplireu una única autorització que tindrà validesa per tot el curs. Us lliurarem el document d’autorització en el dossier de principi de curs

material escolar

Tot el material fungible, de consulta o treball  que ens farà falta per a aquest curs serà d’ús socialitzat i el comprarà l’escola.

quota

Les famílies pagareu una quota anual que inclourà les sortides i el material d’aula (llibres i papereria).

L’import de la quota us el comunicarem properament conjuntament amb el número de compte on haureu de fer l’ingrés. El pagament es podrà fer íntegre (setembre) o fraccionat (setembre i gener).

salut

Quan un nen o una nena presenta símptomes de malaltia cal que es quedi a casa, perquè a l’escola no el podrem atendre amb la deguda atenció i podria ser font de contagi per als seus companys.

És important que no porteu a l’escola cap nen o nena que:

  • tingui febre
  • mostri erupcions a la pell (excepte si el metge certifica per escrit que no és contagiós)
  • estigui infestat de pediculosi (polls)
  • tingui fongs, conjuntivitis …

Cal que un cop estigui diagnosticada la malaltia ho comuniqueu a l’escola per si cal prendre alguna precaució.

Com a norma general, no podem donar medicaments a l’escola. Si és totalment necessari caldrà una prescripció mèdica que indiqui el nom del nen o nena, el nom del medicament i l’horari d’administració.

Quan un alumne presenti símptomes de malaltia o prengui mal en horari escolar es trucarà als pares o tutors perquè el vinguin a buscar a l’escola. En cas d’emergència se’l durà al CAP.