L’escola

L’Escola  Bellvitge és un centre d’educació infantil i primària que va començar a funcionar el 1970 I pretén oferir un ensenyament de qualitat.

Aquesta pàgina vol ser un vincle de comunicació entre tota la comunitat educativa (alumnes, pares, mestres, …) i a la vegada volem donar a conèixer el nostre centre a totes les persones interessades.

Donat que el nostre objectiu principal és l’educació volem que aquesta pàgina sigui també una eina al servei de les activitats escolars aprofitant les noves tecnologies informàtiques.
El nostre Projecte Educatiu es basa en l’educació integral dels nens i nenes i es defineix com a escola laica, democràtica, coeducativa, integradora i respectuosa amb els altres i amb l’entorn natural, impulsora de les tecnologies de la informació, de l’anglès com una llengua més a la nostra comunitat, participativa i oberta a les famílies.

Desitgem que aquesta pàgina us sigui útil.

Estem a la vostra disposició.