Oferta educativa

Som una escola pública d’infantil i primària d’una línia (des de P3 fins a 6è).

El nostre objectiu és potenciar aquelles metodologies de treball que facin protagonista a l’alumne. Impulsem l’aprenentatge actiu de la llengua anglesa i l’ús de
les tecnologies de la informació des de P3. Volem proporcionar un marc d’aprenentatge obert a tothom, que possibiliti el desenvolupament de les capacitats socials i cognitives
de l’alumnat i el creixement personal en valors, el desplegament de les capacitats cognitives per aconseguir les competències bàsiques, el desenvolupament en les noves
tecnologies, el foment de la convivència, el respecte mutu i el diàleg.

Fem Tàndem científic amb l’IDIBELL.
Comptem amb un suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI).