CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MENJADOR – CURS 2019-2020

MENJADOR ESCOLAR

Per als/les alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària de les escoles públiques i concertades del Vallès Occidental empadronats/des a Montcada i Reixac.

MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES

Per als alumnes/as d’Educació Infantil, Primària i Secundària de les escoles públiques  i concertades de qualsevol població  que estiguin empadronats a Montcada i Reixac.

DATES PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

 Termini ordinari del 2 AL 31 de maig de 2019

Ordre de presentació:

2,3,6,7 i 8 de maig: Escola El Viver i IES La Ribera
9, 10, 13, 14 i 15 de maig: Escola El Turó, Escola Reixac, IES La Ferreria
16, 17, 20, 21 i 22 de maig: Escola Elvira Cuyàs, Escola Font Freda, Escola Mas Rampinyo, Escola Mitja Costa i FEDAC
23, 24, 27 i 28 de maig: Escola Ginesta, Col·legi La Salle Escola Fontetes, Escola Mestre Morera, Escola Ciutat Comtal IES Montserrat Miró  i resta d’escoles de fora de municipi.
29, 30 i 31 de maig: Incidències

LLOC :

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Av. Unitat, 6 de Montcada i Reixac.

HORARI:

Dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dimarts, de 9 a 19 h

ELS IMPRESOS DE LES SOL·LICITUDS ES PODRAN RECOLLIR A :

Centres Educatius d’Educació Primària i Secundària de Montcada i Reixac

Pàgina Web de l’Ajuntament: www.montcada.cat

Taulell de recepció de l’Ajuntament (únicament per a nous alumnes dels centres escolars)

RECORDAR QUE:

No s’acceptaran sol·licituds fora de les dates establertes.

Caldrà aportar les fotocòpies de tota la documentació.

No es tramitarà cap ajut escolar als/les alumnes que no constin en el padró municipal.

La quantitat dels ajuts escolars de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i del Consell Comarcal del Vallès Occidental, està supeditada a la partida corresponent dels pressupostos del 2019 i a la baremació econòmica corresponent.

Les sol·licituds només podran prosperar si s’entreguen amb tota la documentació sol·licitada.