Oferta Educativa

1. Oferta educativa Vilafranca.
2. Oferta educativa Sant Sadurní dAnoia.
3. Difusió oferta 2020-21.
4. Guia informativa 2020.
5. Infografia itineraris adults.

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Pensat per persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.