Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)

Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa
  • Competència digital COMPETIC