Història

El Centre de Formació d’Adults de Sant Just Desvern (CFA Sant Just) és un centre públic que depèn  del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Molts antics alumnes el van coneixer com a Aula de Formació d’Adults (AFA) Can Ginestar, situat al carrer Creu 73. Més de dues dècades es van impartir classes en aquesta ubicació, fins que al 2013 es va traslladar al rehabilitat edifici de Les Escoles, al carrer Montserrat. 

L’escola disposa de 4 aules (1 d’infomàtica) i una sala de mestres/despatx.

La formació de persones adultes està enfocada a què tothom que ho desitgi pugui obtenir el graduat escolar, pugui accedir als diversos nivells del sistema educatiu i pugui ampliar coneixements i millorar les seves competències professionals

La intergeneracionalitat

Atenem persones des del període de la joventut fins a després de la jubilació.Això significa que hem de conjugar interessos i necessitats molt diversos.

La interculturalitat

És un fet que la societat és diversa culturalment, i una escola d’adults no n’és una excepció, tot el contrari. Aquest fet, lluny de suposar un inconvenient, ha de servir perquè la convivència sigui més rica.

Els col·lectius amb dificultats, tant a escala personal com social, és un fet constatat que fa que la fractura social es vagi fent cada cop més gran i que augmenti el risc d’exclusió de determinats col·lectius.

Per aquesta raó, l’educació n’ha d’ajudar a compensar aquestes desigualtats. Així, per tal de facilitar la cohesió social hem de ser especialment sensibles a aquests col·lectius. És funció de l’escola, doncs, treballar en coordinació amb altres organismes i contribuir a la integració i a la cohesió social.

Però, en tot cas, no hem de perdre de vista que l’educació de les persones adultes té per objecte fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol moment de la vida, sent una de les finalitats bàsiques de l’oferta educativa el respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn.

Els orígens de Les Escoles  (Text adaptat d’El Bulletí de Sant Just número 254 -any 2013-)

Al 1923 va començar la construcció de l’edifici de les escoles de l’Ateneu, actual enclavament del CFA Sant Just. Els treballs van anar a càrrec de l’entitat, que havia nascut feia uns anys i volia acollir les classes que es donaven als fills i filles de les persones que n’eren sòcies. Van ser molts els socis que van participar, amb el seu treball manual, en la construcció de l’escola.

Les escoles de l’Ateneu van donar pas anys més tard —a l’època de la II República— al Grup Escolar Municipal quan l’Ajuntament va adquirir l’edifici. Durant la guerra civil espanyola (1936-39) es va construir un refugi antiaeri que ara s’està recuperant i, un cop va finalitzar la guerra, les Escoles Nacionals van emprar aquest edifici. Més tard acabaria sent l’Escola pública Montserrat, ara en un nou edifici a Les Basses de Sant Pere.

Al 2013 s’inaugurà el nou equipament de Les Escoles. La rehabilitació de l’edifici del carrer Montserrat va costar 1.474.000 euros. Actualment estan ubicats serveis com el Centre deFormació de Persones Adultes (CFA Sant Just Desvern), el Servei Local de Català, els Tallers de Música o l’ONG local Sant Just Solidari. El fet és que continua conservant l’esperit dels socis i sòcies de l’Ateneu que el van fundar: l’educatiu i formatiu.

L’actual director del CFA Sant Just Desvern, Jordi Mortés, va assegurar que estava doblement satisfet pel canvi d’ubicació de l’escola: «d’una banda pel reconeixement per part de l’administració i de l’Ajuntament a la tasca que fa aquesta escola des que es va crear l’any 1979. I, de l’altra, la il·lusió d’endegar un nou repte amb una oferta educativa molt ambiciosa i en unes instal· lacions molt adequades»