El Centre

Aquesta secció pot contenir totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general del centre de formació d’adults: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell de centre, calendari, informacions pràctiques, normativa…

En la maqueta inicial s’inclouen algunes d’aquestes pàgines amb contingut simulat. L’administrador/a pot editar-les, eliminar-les o crear-ne de noves des del tauler. És important que a la caixa Atributs de la pàgina hi consti com a pare/mare la pàgina El Centre, i que tinguin seleccionada la plantilla “Menú lateral“.