Organització interna

En aquesta secció, els centres publiquen la informació relativa a la seva organització interna. Es recomana que els centres educatius dissenyin el nivell d’exhaustivitat de la informació publicada. Serà convenient que en el seu plantejament singular, els centres vertebrin el contingut tenint en compte els següents aspectes:

 • direcció   :   JORDI  MORTÉS I RIU .
 • equip directiu   :  PROJECTE DE CENTRE
 • coordinacions :
 • COORDINADOR  GES    XAVIER  CAPARRÖS
 • COORDINADOR LLENGÜES :  LAURA  RINS
 • COORDINADOR SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ :   MIREIA  MATEU
 • consell escolar :
 • PRESIDENT : JORDI MORTÉS.
 • JUST FOSALVA
 • JORDI BADIA.
 • LAURA RINS.
 • ENRIC MIÑANA.
 • JOSÉ MARIA GÓMEZ
 • PAS