Llengua castellana

  • Nivells:

Inicial, adreçat a persones que han arribat fa poc temps i/o tenen poques competències en llegua castellana.

Castellà A1 ,A2 i B1: adreçat a persones amb un domini mínim de la llengua castellana però que els hi manquen competències comunicatives i fluïdesa oral.

  • Durada: d’octubre a juny amb horaris de matí.
  • Parelles lingüístiques: Possibilitat de practicar l’expressió oral setmanalment amb altres persones de l’escola.
  • Horari: de matins