Qui som

Actualment la comunitat educativa del CFA Sant Cugat està formada per 8 docents, una administrativa, més de 400 alumnes i 3 professores voluntàries. Tots els professionals treballem per donar una resposta personalitzada a les necessitats educatives de cada alumne/a. A partir dels seus coneixements previs i de les seves expectatives, els acompanyem en l’adquisició d’aprenentatges competencials i acadèmics per tal d’incorporar-los de nou en el sistema educatiu. La tasca del docent se centra en l’àmbit psicoeducatiu, emocional i actitudinal amb l’objectiu de millorar l’autoestima de l’alumnat.

En un centre de formació de persones adultes, els joves tenen la oportunitat d’aprendre al costat d’adults de totes les edats i així ser conscients del valor de la formació al llarg de la vida. A canvi, aquestes persones tenen l’ oportunitat de contagiar-se de l’energia i l’ alegria del jovent. Considerem que les experiències intergeneracionals d’aprenentatge són imprescindibles en l’aprenentatge al llarg de la vida.

Metodologia: treballem sempre el currículum de manera competencial, a través del treball tant autònom com cooperatiu i en xarxa. Tractem continguts interessants i útils en els que l’ús de les TIC és rellevant, i sovint sortim de les aules ja que considerem fonamentals els aprenentatges fora del centre.

Com avaluem? L’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge i de la seva avaluació a través de rúbriques, de la co-avaluació i de tutories individualitzades. El tutor treballa conjuntament amb l’alumne/a tant l’orientació educativa com la professional, a més de reforçar l’àrea emocional per tal de reforçar el camí que està construïnt.

Organització: treball transversal entre les diferents àrees, col·laboració entre docents i grups, i projectes en xarxa on participa tota la comunitat educativa.

Una mica d’història
El CFA Sant Cugat va començar la seva activitat el curs 1979/1980, concretament a mitjans del mes de novembre de l’any 1979. A l’inici d’aquell curs hi havia un clam a la societat catalana per millorar i aconseguir una escola pública de qualitat. Hi havia sectors de la població adulta que no havien gaudit del dret d’anar a l’escola quan els pertocava i demanaven la creació d’una xarxa d’escoles públiques d’adults.

El CFA Sant Cugat va néixer comptant amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb majoria socialista, i amb el suport administratiu i del claustre de l’escola pública d’EGB “Joan Maragall”. En el primer curs, el local de l’Escola va estar situat en unes dependències de l’Escola de Mestres de la Universitat Autònoma de Barcelona que actualment és la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Al curs següent, 1980/1981, es traslladà a un local dels baixos de l’edifici de Correus a la Rambla de Can Mora, compartint espais amb l’associació de discapacitats “Casa nostra”. Durant aquests dos primers cursos, només dues mestres van atendre uns 150 alumnes per curs. Els nivells que s’impartien anaven des de l’alfabetització fins al Graduat Escolar. Val a dir que en alguns moments puntuals d’aquests períodes van haver-hi dues persones col·laboradores.

Al principi del curs 1981/1982 l’ Ajuntament de Sant Cugat va cedir el local que s’havia utilitzat fins llavors com a seu de l’Institut de Batxillerat que més tard s’anomenà “Casa Mónaco”. En aquest curs, l’equip de docents es va ampliar a tres mestres. Durant el curs 1984/4985 el CFA Sant Cugat es va traslladar a la Casa de Cultura, on hi és actualment. Aquest canvi de localització va ser possible perquè l’Escola de Mestres es va traslladar al campus de la UAB, i perquè el nombre d’estudiants del CFA anava en augment. Durant el curs 1992/1993 la Generalitat va dotar el CFA Sant Cugat d’una quarta mestra.