El Centre

El CFA Sant Cugat és una escola per a persones majors de 16 anys que vulguin iniciar o reprendre els seus estudis. Els ensenyaments que oferim són:

  • Llengües: català inicial (nivell A1), castellà per a estrangers (des del nivell A1 al B1) i anglès (des del nivell A1 a l’A2.2)
  • Competències bàsiques de l’educació primària: instrumental.
  • Graduat en Educació Secundària per a persones adultes (GES)
  • Curs de Preparació a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mig
  • Curs de Preparació a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior