acticfse


L’art de parlar: programa d’innovació pedagògica

El CFA Sant Cugat s’ha afegit enguany al programa d’innovació pedagògica L’ART DE PARLAR: Aprenem llengua a través de l’art i les estratègies de pensament visual (VTS). Aquesta és una metodologia per potenciar la pràctica oral de l’alumnat que estudia llengües a les escoles d’adults.

L’objectiu principal del projecte és co-crear un programa sostenible d’aprenentatge de la llengua utilitzant les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i la metodologia de les VTS.

El programa L’art de parlar és fruit de la col·laboració entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.