Human Bodies

Vam visitar l’exposició Human Bodies amb els grups de GES i vam veure 12 cossos i més de 150 òrgans humans reals “plastinats” amb intencions científiques, expositives i educatives.