Normes i funcionament del centre

HAS DE TENIR PRESENT QUE

Assistir al CFA Jaume Tuset implica una sèrie de responsabilitats que ajuden a crear un clima de convivència òptim per a l’aprenentatge. Per això és important que:

  • Assisteixis a classe amb regularitat.

  • Utilitzis i mantinguis netes les instal·lacions del centre, tal com t’agradaria trobar-les.

  • Valoris les activitats d’aprenentatge i totes les persones que formen part de la comunitat d’aprenentatge del centre.

  • No soni el teu mòbil a classe.

  • Tinguis en compte l’horari de secretaria i d’atenció del professorat i persones col·laboradores.

  • Un cop començades les classes, no se’t podran retornar els diners de fotocòpies, materials i dossiers.

  • La teva participació a l’escola i a l’associació és molt important! Si hi participes, contribuiràs a què l’estada de tothom al centre sigui més profitosa.

  • Recordis que el centre és un espai sense fum.