El Centre

Jaumetuset

El Centre de Formació de persones adultes Jaume Tuset és de titularitat pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Està situat a Ripollet, a la Rambla dels Pinetons en un indret molt cèntric del poble. També té aules al carrer Sant Sebastià, dins del barri del Pont Vell-Tiana.

Té una oferta educativa de formació de persones adultes:

  • Graduat de secundària (GES)
  • Llengua catalana i castellana
  • Llengua anglesa
  • Informàtica
  • Preparació per a les proves d’accés de cicles formatius de grau superior
  • Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i 45 anys
  • Formació bàsica i instrumental
  • Altres estudis formatius

A part, es realitzen activitats culturals complementàries per a l’alumnat del centre i tallers artístics o de formació permanent amb l’Associació Cultural i d’EA Jaume Tuset.

Per a més informació podeu adreçar-vos a Secretaria.

 

CFA JAUME TUSET

Horari de secretaria: atenció al públic

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres

Matí de 10:00 a 13:00

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous

Tarda de 16:30 a 20:00

CFA JAUME TUSET. Centre d’educació de persones adultes de Ripollet. Comptem amb les persones!