Recursos

ENSENYAMENTS INICIALS I FORMACIÓ BÀSICA

  • Llengua catalana   BotoRecursos
  • Llengua castellana   BotoRecursos
  • Formació Instrumental BotoRecursos
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)   BotoRecursos

ENSENYAMENTS TRANSPROFESSIONALS

  • Llengua anglesa     BotoRecursos
  • Competència digital TIC   BotoRecursos

ENSENYAMENTS PER A LA PREPARACIÓ DE PROVES D’ACCÉS

  • Cicles formatius de grau superior  BotoRecursos