Observatori de la difusió de la ciència

Dins del projecte “Parla i experimenta amb algú que fa ciència a Barcelona” realitzat per l’Observatori de la Difusió de la Ciència (ODC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es va realitzar una  xerrada-taller, al mes de gener, amb la finalitat de promoure la comunicació entre els científics i la ciutadania, i especialment entre els joves, amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona i la FECYT.

Es va treballar sobre el tema: Què sabem del canvi climàtic?
Activitat: Com podem lluitar contra ell.
Els científics convidats a fer la xerrada-taller:  SÒNIA CANO  i JOAN TORRAS.

La Sònia Cano és llicenciada en Ciències Ambiental i en Joan Torras és Arquitecte. Fan xerrades dins els cursos d’ocupació.

Una altra qüestió important tractada durant la sessió és la que afecta al creixement demogràfic i el desenvolupament sostenible. Cal reflexionar en aquest sentit si tenim en compte que la població creix a un ritme exponencial on, segons les dades, la població mundial a l’any 1 després de C. era de 200 milions, de 310 milions a l’any 1000 i de 6.070 milions a l’any 2000. A l’actualitat, ja hem arribat als 7.000 milions d’habitants del planeta. Però a aquest fet se li ha de sumar un de no menys preocupant, si tenim en compte el desequilibri del nivell de vida i de consum dels països del mon on únicament el 20 % acapara la major part de la riquesa respecte del resta. Aquesta qüestió dóna peu a explicar el concepte de petjada ecològica que definiríem com la quantitat de superfície que equival als recursos naturals mesurats en Ha, que una persona necessita per a mantenir el seu estil de vida. Vagi com exemple la següent dada en la que mentre que la petjada ecològica d’una persona que viu a EE.UU, és de 9,6 Ha, una que viu a Afganistan és de 0,1 Ha.

L’activitat realitzada pels assistents a la sessió va consistir en que aportessin propostes per tal d’ajudar a reduir, tan a nivell individual com col·lectiu, els efectes de l’acció humana sobre els recursos naturals del planeta, contribuint d’aquesta forma a la conscienciació i lluita contra el canvi climàtic.