HORARI D’ATENCIÓ:

MATÍ 10:00h -12:00h

TARDA 5:00h – 7:00h

Prova de nivell de GS (accés a cicles formatius de grau superior) dilluns 13 de setembre a les 9:30🕤

PRESENTACIONS

DILLUNS 20 DE SETEMBRE

GRUP HORA
CAM 16:00
GES-1 I GES-2 9:30
GS 11:30
M25 matí 11:30
M25 vespre 18:00