Llengua anglesa

Aquest ensenyament s’estructura en tres nivells: Nivell 1, Nivell 2 i Nivell 3 que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Són ensenyaments orientats a l’adquisició del grau de competència  mínim en llengua estrangera que demana la societat actual. Estan estretament lligats a les tecnologies de la informació i fonamentats en els nivells comuns de referència proposats pel Consell d’Europa.

L’alumnat comença en el curs de nivell inicial  amb total desconeixement de la llengua anglesa, i amb diferents recursos que inclouen l’ús de l’ordinador i les TIC, anirà adquirint l’aprenentatge oral i escrit de les habilitats comunicatives. La durada de cada un dels nivells és d’un curs escolar.

HORARIS: Es pot escollir entre els grups de matí o de tarda