Llengua castellana 1 i 2

Aquest ensenyament s’estructura en dos nivells: castellà 1 i castellà 2 que correspon als nivells A1 i A2 del MCER (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües).

S’adreça a persones que necessiten iniciar-se en les habilitats de comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana.

En aquests cursos treballem les quatre habilitats lingüístiques bàsiques: llegir, escriure, escoltar i parlar. Posem especial atenció a situacions lingüístiques reals que els estudiants es troben en el dia a dia.

HORARI MATÍ