Preinscripció i Matrícula

Documentació i criteris de prioritat

  • Cal presentar una fotocòpia del DNI / NIE o passaport. (en cas de documentació on no surt adreça, certificat d’empadronament)
  • Fotocòpia de la Targeta sanitària (o pòlissa d’assegurança)
  • Una fotografia mida carnet actual (no copies i impressions de fotos en paper)
  • Els menors d’edat han de venir acompanyats per poder formalitzar la matrícula dels pares/mares o tutors (alumnat que hagi fet els mòduls A/B dels programes de qualificació professional inicial).
  • Fulletó INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 2019-2020

 

act abr 2019