Matrícula

Durant el curs i sempre que hi hagin vacants, les persones interessades es poden matricular.

Es pot fer a través del formulari i inscriure’s en la llista d’espera del curs corresponent.

A mesura que es produeixen vacants, la persona encarregada va trucant a les persones de la llista d’espera, per rigurós ordre d’inscripció, i els dona instruccions per a poder formalitzar la matrícula.